Неделя, 25 Септември 2022

Пачка с пари

1. Загубиш ли в съня си пачка с пари, значи в реалността ще се радваш.

2. Намериш ли насън пачка с пари, значи ще бъдеш обиждан.

3. Сънуваш ли банкноти, значи ще имаш силни съперници.