Вторник, 31 Януари 2023

Лупа

1. Сънуваш ли лупа, значи си прекалено уверен.

2. Гледаш ли през нея, дребен повод ще предизвика големи промени.

3. Използва ли друг лупа, след доста време ще получиш очакваните допълнителни приходи.