Събота, 9 Декември 2023

Лозичка

1. Видиш ли лозичка в съня си, ще имаш съмнения и изкушения.

2. Суха ли е, очакват те загуби и неуспехи.

3. Без грозде ли е, ще полагаш напразни усилия.

4. Копаеш ли лозе, ще се радваш на благополучие.

5. Сънуваш ли лозови ластари, децата ти ще са здрави, но палави и буйни.

6. Береш ли лозови листа, ще чуеш упреци от близки хора.

7. Сънуваш ли, че си в лозе с узряло грозде, смейството ти ще е многочислено и задружно.