Четвъртък, 29 Октомври 2020

Ловкост, ловък

1. Сънуваш ли, че си ловък, сам ще се оплетеш в лъжите и интригите си.

2. Сънуваш ли, че друг е ловък, ще вземаш лош пример от някого.