Сряда, 21 Април 2021

Лотос

1. Видиш ли лотос в съня си, ще придобиеш знания или мъдрост.

2. Скъсаш ли го, ще се разболееш.

3. Увехнал ли е, очаква те смърт или изхабяване на силите ти.