Неделя, 10 Декември 2023

Лотария

1. Печелиш ли в съня си от лотария, очакват те загуби и щети.

2. Печелиш ли, очакват те печалби и успехи, на които въобще не си се надявал.

3. Купуваш ли лотариен билет, ще изпробваш късмета си, ще опиташ щастието си.

4. Сънуваш ли конкретни числа, трябва да ги използваш в действителност.