Събота, 23 Януари 2021

Лост

1. Сънуваш ли, че виждаш или използваш лост, трябва да организираш по-добре работата си, да я разпределиш между сътрудниците си или да прехвърлиш част от нея на помощник.