Неделя, 25 Септември 2022

Лошо време

1. Лошото и бурно време насън означава, че ще се изпълнят големите ти желания.

2. Ако в лошо време приятно си седиш вкъщи, сънят показва, че за дълъг период от време ще изпаднеш в депресия, че всичко и всички ще те дразнят и ще виждаш света само в мрачни краски.