Петък, 19 Април 2024

Люспа, лющиш

1. Лющиш ли нещо насън, неприятни хора ще те обсадят с претенции.

2. Лющи ли друг нещо в съня ти, ще си губиш времето в досадно уреждане на чужди работи.

3. Сънуваш ли люспи, ще ти се струпат множество дребни проблеми.

4. От риба ли са люспите, ще се влоши здравето ти.