Неделя, 14 Април 2024

Ливрея

1. Носиш ли насън ливрея, ще изпълняваш нещо по задължение, ще спазваш дълг или обещание.

2. Сънуваш ли, че друг носи ливрея, ще трябва да разчиташ на нечия добросъвестност или честна дума.