Четвъртък, 17 Юни 2021

Лисици

1. Видиш ли в съня си лисици, ще имаш лукав враг или изменчив съюзник.

2. Ловиш ли ги насън, ще се подведеш по нечий акъл или ще се поддадеш на чувствата си в неподходящ момент.

3. В капан ли са, не трябва да се доверяваш на съветниците си.

4. Убити ли са, имаш отстранен приятел или разрешен проблем.

5. Носиш ли насън кожата на лисица около варата си, ще угаждаш на някого.

6. Носиш ли палто от лисица, обградил си се от коварни и користни приятели.

7. Сънуваш ли лисича опашка, ще бъдеш замесен в интрига.