Понеделник, 15 Април 2024

Лисица

1. Видиш ли в съня си лисица, ще имаш лукав враг или изменчив съюзник.

2. Ловиш ли я, ще се подведеш по нечий акъл или ще се поддадеш на чувствата си в неподходящ момент.

3. В капан ли е, не трябва да се доверяваш на съветниците си.

4. Убита ли е, имаш отстранен приятел или разрешен проблем.

5. Носиш ли насън кожата на лисица около варата си, ще угаждаш на някого.

6. Носиш ли палто от лисица, обградил си се от коварни и користни приятели.

7. Сънуваш ли лисича опашка, ще бъдеш замесен в интрига.