Понеделник, 15 Април 2024

Липса

1. Установиш ли, че нещо ти липсва насън, изненадващо ще откриеш отдавна изгубена вещ или ще се срещнеш с някого, когото отдавна си смятал за безвъзвратно изчезнал.