Вторник, 23 Април 2024

Липса на внимание

1. Ако ви липсва внимание насън, значи през деня не трябва да се доверявате на хората около вас.