Неделя, 25 Септември 2022

Лимонтузу

1. Сънуваш ли лимонтузу, ще имаш пропиляно време, изпуснат късмет или нереализирани възможности.