Петък, 25 Юни 2021

Лилави дрехи

1. Лилави дрехи в съня ти са символ на привързаността, лечебните способности, обичта, добротата и съчувствието.

2. Също така дрехи в лилав цвят са знак на царствеността, високия ранг и достойнството.