Четвъртък, 2 Декември 2021

Лихварство

1. Сънуваш ли лихварство, ще търсиш помощ от несправедливи хора.