Сряда, 25 Май 2022

Лиги, лигав

1. Сънуваш ли лиги, ще се срещнеш с презрян или лигав човек.