Неделя, 14 Април 2024

Лиги, лигав

1. Сънуваш ли лиги, ще се срещнеш с презрян или лигав човек.