Вторник, 20 Октомври 2020

Лежане, лежиш

1. Лежиш ли насън, ще се облагодетелстваш от по-възрастни хора.

2. Сънуваш ли, че друг лежи, ще черпиш от опита и познанията на свои близки.