Четвъртък, 29 Октомври 2020

Лейкопласт

1. Видиш ли лейкопласт в съня си, ще имаш нерешени проблеми.

2. Слагаш ли лейкопласт на рана, ще намериш само временен изход от трудна ситуация, ще отложиш или ще замажеш неприятностите си.