Събота, 28 Май 2022

Лейка

1. Сънуваш ли лейка, ще имаш добри постижения в областта на преговорите и дипломацията.

2. ПОливаш ли с лейка, хората около тебе ще откликнат на идеите ти.