Понеделник, 15 Април 2024

Леха

1. Сънуваш ли, че виждаш, шравиш, поливаш или окопаваш леха, ще се грижиш за деца или по-млади роднини.

2. Сънуваш ли, че друг прави леха, ще се радваш на успехите и постиженията си, трудът ти ще даде добри резултати.