Петък, 14 Юни 2024

Леговище

1. Сънуваш ли леговище на звяр, ще пристъпваш в забранени територии, ще превишаваш правата си, ще си търсиш белята.

2. Устройваш ли си леговище, ще изпаднеш в изолация, ще те пренебрегват.