Неделя, 25 Септември 2022

Легенда

1. Сънуваш ли, че слушаш, четеш или разказваш легенди, ще се довериш на непочтена информация или на недобронамерен съвет.

2. Сънуваш ли, че гледаш и се опитваш да разчетеш легенда на карта или схема, усилията ти рано или късно ще дадат добри резултати.