Четвъртък, 28 Май 2020

Ларви

1. Ларвите насън са предупреждение да се вземете в ръце и да си дадете ясна сметка за ситуацията около вас.

2. Прекалено пасивни сте и позволявате на други да се възползват от това.

3. Твърде голямата ви нерешителност може да стане причина да си спечелите враг.