Четвъртък, 17 Юни 2021

Лаптоп

1. Сънуваш ли, че друг работи с лаптоп, ще си сътрудничиш с добър партньор.

2. Работиш ли в съня си с лаптоп, ще имаш добри постижения и почтени доходи.

3. Видиш ли в съня си лаптоп, предстои ти много работа или пък моментно стъписване.

4. Ако сънуваш повреден лаптоп, ще имаш спънки или пречки на работното си място.

5. Купуваш ли в съня си лаптоп, ще започнеш нов период в живота си, ще предприемеш промени или пътувания.