Петък, 8 Декември 2023

Ламперия

1. Видиш ли в съня си ламперия, ще се чувстваш притеснен, напрегнат или ограничаван от кратките срокове, строгите изисквания или излишните подробности в работата си.