Петък, 30 Септември 2022

Лампа

1. Видиш ли насън лампа, ще имаш успехи в работата или учението си.

2. Светваш ли я, ще направиш любовно обяснение, гасиш ли я, ще изгубиш любим, счупиш ли я, ще навлечен беди и неприятности на себе си и другите.

3. Носиш ли в съня си зелена лампа, ще те обичат.

4. Сънуваш ли, че в дома или в двора ти светят много лампи, ще се ожениш.