Четвъртък, 17 Юни 2021

Ламе

1. Сънуваш ли ламе, ще се стремиш към безгрижен и луксозен живот.

2. Можеш ли да си го позвалиш, това разхищение ше ти коства много.