Четвъртък, 17 Юни 2021

Лама

1. Сънуваш ли тибетски лама, ще поемеш по труден и изпълнен с изпитания житейски път, който ще ти донесе много лишения, но и удовлетворение.

2. Видиш ли животното лама в съня си, ще имаш глупави приятели и ще водиш разточителен и празен живот.