Четвъртък, 17 Юни 2021

Лалугер

1. Видиш ли в съня си лалугер, очаква те нещастие, загуба.