Неделя, 21 Април 2024

Лалугер

1. Видиш ли в съня си лалугер, очаква те нещастие, загуба.