Събота, 2 Декември 2023

Лая

1. Сънувате ли, че лаете в съня си, това е знак, че на главата ви ще се стоварят толкова тежки изпитания, че ще ви иде буквално да извиете като куче.

2. Ако сънувате, че лаете като куче, това е знак за скръбни събития.

3. В опасност сте.

4. Може да показва, че близките ви не отдават внимание на думите ви.