Вторник, 25 Януари 2022

Лачени обувки

1. Лачени обувки ако носите или купувате в съня си, това е предупреждение да пазите гърба си, защото ще станете обект на завист и злоба от страна на познатите си.

2. Лачени обувки насън са знак, че скоро ще научите интересни новини.