Петък, 19 Април 2024

Храчка

1. Видиш ли храчка насън, ще те злословят.

2. Ако ти храчиш, ще търпиш загуби заради клевети и неверни слухове.

3. Ако някой се изхрачи върху тебе, ще превърнеш хулите и обидите срещу тебе в доходен бизнес.