Събота, 2 Март 2024

Атлас

1. Сънуваш ли атлас със скъсани и смачкани страници, значи не трябва да тръгваш на път.

2. Разглеждаш ли в съня си атлас, значи ще пътуваш и трябва да го обмислиш и планираш внимателно, ако решиш да го осъществиш.