Неделя, 14 Април 2024

Ателие

1. Ходиш ли в шивашко или моделиерско ателие, значи няма да се разбираш с някой и ще имаш караница.

2. Разглеждаш ли или посещаваш в съня си ателие на художник, значи ще имаш проблеми в личен план.