Петък, 24 Септември 2021

Асистент

1. Имаш ли асистент в съня си, означава че имаш нужда от съдействие от страна на колега.

2. Асистираш ли в съня си, значи че в реалността ще се справиш с отговорно и тежко задължение, което е непосилно за останалите.