Петък, 14 Август 2020

Аптекар

1. Аптекар ако сънувате, това е предупреждение, че може да попаднете в неприятна компания.

2. Говориш ли с аптекар в съня си - ще ви преследват семейни неприятности, скандали или дори финансови загуби.

3. Присъни ли ви се, че вие сте аптекар - може скоро да научите неприятна вест.