Вторник, 16 Юли 2024

Ъперкът

1. Получаваш ли или нанасяш в съня си ъперкът, значи ти предстои да провеждаш мъчителни битки с близките си.