Петък, 30 Октомври 2020

Амбициозен

1. Чувстваш ли, че си амбициозен в съня си, значи че в действителността трябва да си много предпазлив, ще бъдеш подложен на изпитание.