Петък, 7 Октомври 2022

Алея

1. Луташ ли се из алея в съня си и не можеш да намериш изхода, значи трябва да се откажеш от път, който тепърва ти предстои.

2. Видиш ли в съня си алея, значи ще имаш щастие в любовта.

3. Разхождаш ли се в съня си по алея с храсти, значи ще имаш любовна авантюра.

4. Криволичи ли алеята в съня ти, значи че очакваният успех няма да дойде бързо.