Вторник, 16 Август 2022

Айран

1. Пиеш ли в съня си айран, значи трябва да пазиш здравословното си състояние и да внимаваш много в шефовете си.