Петък, 23 Април 2021

Адрес

1. Търсиш ли в съня си адрес, значи ще загубиш приятел.

2. Даваш ли на някой адрес, значи трябва да очакваш вести от него.